Aktuálne výzvy

19 mar
Výzva podporuje obnovu lesov poškodených prírodnými katastrofami a investície do rozvoja lesných oblastí či zlepšenie životaschopnosti lesov.
Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami
Oblasť Banskobystrický kraj, Bratislavsk...
Výzva podporuje obnovu lesov poškodených prírodnými katastrofami a investície do rozvoja lesných oblastí...
19 mar
Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi.
Výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty
Oblasť Banskobystrický kraj, Bratislavsk...
Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia ...
06 mar
Podpora rozvoja podnikania MSP v spolupráci so strednými odbornými školami
Podpora rozvoja podnikania MSP v spolupráci so strednými odbornými školami 2020
Oblasť Malé a stredné podniky, Prešovský...
Cieľom výzvy je podporiť spoluprácu MSP so strednými odbornými školami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
05 mar
Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu
Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu
Oblasť Banskobystrický kraj, Bratislavsk...
Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho významu a reportingu.