Aktuálne výzvy

19 mar
Výzva podporuje obnovu lesov poškodených prírodnými katastrofami a investície do rozvoja lesných oblastí či zlepšenie životaschopnosti lesov.
Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami
Oblasť Banskobystrický kraj, Bratislavsk...
Výzva podporuje obnovu lesov poškodených prírodnými katastrofami a investície do rozvoja lesných oblastí...
19 mar
Táto výzva má za cieľ rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk, usporadúvaním športových podujatí a podobne.
Výzva programu Šport 2020
Oblasť Malé a stredné podniky, Mimovládn...
Táto výzva má za cieľ rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk...
19 mar
Fond na podporu umenia 8/2020
Výzva programu Kultúra 2020
Oblasť Malé a stredné podniky, Mimovládn...
Výzva je zameraná na podporu festivalov, prehliadok umenia, seminárov, ale aj rekonštrukciu kultúrnych pamiatok...
19 mar
Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi.
Výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty
Oblasť Banskobystrický kraj, Bratislavsk...
Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia ...
19 mar
Výstavba a rekonštrukcia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Výstavba a rekonštrukcia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Oblasť Banskobystrický kraj, Košický kra...
Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity...
06 mar
Zníženie nákladov energeticky náročným podnikom z dôvodu vysokých platieb za cenu elektriny.
Poskytnutie kompenzácie podnikateľom v roku 2020
Oblasť Banskobystrický kraj, Bratislavsk...
Výzva je zameraná na zníženie nákladov energeticky náročným podnikom z dôvodu vysokých platieb za cenu elektriny.
06 mar
Chovatelia - nepodnikatelia (škody) - straty na zvieratách a zariadeniach 2020
Chovatelia – nepodnikatelia (škody) – straty na zvieratách a zariadeniach 2020
Oblasť Banskobystrický kraj, Bratislavsk...
Výzva z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je zameraná na kompenzáciu strát na...
06 mar
Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti
Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti
Oblasť Akademický sektor, Banskobystrick...
Výzva z dielne Audiovizuálneho fondu je zameraná na podporu rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel v...
06 mar
Podpora rozvoja podnikania MSP v spolupráci so strednými odbornými školami
Podpora rozvoja podnikania MSP v spolupráci so strednými odbornými školami 2020
Oblasť Malé a stredné podniky, Prešovský...
Cieľom výzvy je podporiť spoluprácu MSP so strednými odbornými školami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
05 mar
Podpora podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
Podpora malých poľnohospodárskych podnikov 2020
Oblasť Banskobystrický kraj, Bratislavsk...
Výzva je zameraná na rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti vo všetkých...
  • 1
  • 2