Dotáciu získali

Projekty pre OZ DVEP

Mesto Poprad

Rok: 2012
Projekt: Nezabudnuteľné stretnutia s divadlom
Prevádzková dotácia: 300,- €
Popis projektu:

Projekt na krytie administratívnych nákladov organizácie

Nadácia Orange

Rok: 2011
Projekt: Nezabudnuteľné stretnutia s divadlom
Dotácia: 2.500,- €
Popis projektu:

Projekt zameraný na uvedenie divadelnej hry pre pacientov v nemocniciach v rámci východného a stredného Slovenska

Úrad vlády Slovenskej republiky

Rok: 2010
Projekt: S divadlom proti diskriminácii
Dotácia: 5.789,- €
Popis projektu:

Projekt zameraný na senzibilizačné aktivity formou divadelnej hry a následnej debaty a ľudských právach mládeže

Mesto Poprad

Rok: 2010
Prevádzková dotácia: 300,- €
Popis projektu:

Zlepšenie technického vybavenia divadla – mikrofóny

Mesto Poprad

Rok: 2009
Prevádzková dotácia: 200,- €
Popis projektu:

Zlepšenie technického vybavenia divadla – elektrické piano Yamaha

Mesto Poprad

Rok: 2008
Prevádzková dotácia: 10.000 SK (332,- €)
Popis projektu:

Kultúrne aktivity v priestoroch Kina Máj Poprad

Stredoeurópska nadácia

Rok: 2007
Prevádzková dotácia: 50.000 SK (1.660,- €)
Popis projektu:

Kultúrne aktivity v priestoroch Kina Máj Poprad

Ministerstvo školstva

Rok: 2007
Prevádzková dotácia: 50.000 SK (1.660,- €)
Popis projektu:

Kultúrne aktivity v priestoroch Kina Máj Poprad

Konto Orange (Nadácia Orange)

Rok: 2006
Prevádzková dotácia: 70.000 SK (2.324,- €)
Popis projektu:

Kultúrne aktivity v priestoroch Kina Máj Poprad

Súkromný sektor

KVETY TATRY

Rok: 2006

Miesto realizácie: Poprad

Prevádzková dotácia: 220.000 SK (7.302,- €)

Popis projektu:

Vytvorenie nových pracovných miest pre 5 dlhodobo nezamestnaných ľudí

Čajovňa Tulandsko

Rok: 2006

Miesto realizácie: Poprad

Dotácia: 70.000 SK (2.324,- €)

Popis projektu:

Vytvorenie pracovného miesta pre občana ZŤP v prevádzke čajovne v Poprade

Rok: 2007

Miesto realizácie: Poprad

Odvetvie: Maloobchodná prevádzka kaviarne a čajovne

Prevádzková dotácia: 240.000 SK (8.000 €)

Popis projektu:

Vytvorenie chráneného pracoviska pre ŤZP zamestnanca

Rok: 2011

Miesto realizácie: Rožňava

Odvetvie: Prevádzka reštauračného zariadenia

Prevádzková dotácia: 35.000 €

Popis projektu:

vytvorenie chránenej dielne pre 7 nových ŤZP zamestnancov

Rok: 2014

Miesto realizácie: Poprad

Odvetvie: Výrobná prevádzka v potravinárstve

Prevádzková dotácia: 50.000 €

Popis projektu:

Vytvorenie chránenej dielne pre 10 nových ŤZP zamestnancov

Rok: 2014

Miesto realizácie: Poprad

Odvetvie: Výrobná prevádzka v potravinárstve

Prevádzková dotácia: 50.000 €

Popis projektu:

Vytvorenie chránenej dielne pre 10 nových ŤZP zamestnancov

Historické pamiatky

Rímskokatolícka cirkev

farnosť Dunajská Lužná

 

Rok: 2014 – 2019
Popis projektu:

Reštaurovanie historického organu L. Moosera z roku 1865 v Dunajskej Lužnej. Komplexná rekonštrukcia Kaplnky Svätého Martina v Dunajskej Lužnej z 13. storočia.

Realizujte svoje plány

Realizujte svoje plány