Dotáciu získali

Projekty pre OZ DVEP

Mesto Poprad

Rok: 2012
Projekt: Nezabudnuteľné stretnutia s divadlom
Prevádzková dotácia: 300,- €
Popis projektu:

Projekt na krytie administratívnych nákladov organizácie

Nadácia Orange

Rok: 2011
Projekt: Nezabudnuteľné stretnutia s divadlom
Dotácia: 2.500,- €
Popis projektu:

Projekt zameraný na uvedenie divadelnej hry pre pacientov v nemocniciach v rámci východného a stredného Slovenska

Úrad vlády Slovenskej republiky

Rok: 2010
Projekt: S divadlom proti diskriminácii
Dotácia: 5.789,- €
Popis projektu:

Projekt zameraný na senzibilizačné aktivity formou divadelnej hry a následnej debaty a ľudských právach mládeže

Mesto Poprad

Rok: 2010
Prevádzková dotácia: 300,- €
Popis projektu:

Zlepšenie technického vybavenia divadla – mikrofóny

Mesto Poprad

Rok: 2009
Prevádzková dotácia: 200,- €
Popis projektu:

Zlepšenie technického vybavenia divadla – elektrické piano Yamaha

Mesto Poprad

Rok: 2008
Prevádzková dotácia: 10.000 SK (332,- €)
Popis projektu:

Kultúrne aktivity v priestoroch Kina Máj Poprad

Stredoeurópska nadácia

Rok: 2007
Prevádzková dotácia: 50.000 SK (1.660,- €)
Popis projektu:

Kultúrne aktivity v priestoroch Kina Máj Poprad

Ministerstvo školstva

Rok: 2007
Prevádzková dotácia: 50.000 SK (1.660,- €)
Popis projektu:

Kultúrne aktivity v priestoroch Kina Máj Poprad

Konto Orange (Nadácia Orange)

Rok: 2006
Prevádzková dotácia: 70.000 SK (2.324,- €)
Popis projektu:

Kultúrne aktivity v priestoroch Kina Máj Poprad

Realizujte svoje plány

Realizujte svoje plány