Práve pracujeme na

KULTÚRNE CENTRUM POPRAD

Administruje: Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a inovácie

Výška žiadanej dotácie: 26.000 €

Popis projektu:

Projekt je zameraný na intenzívnu prácu s problémovou mládežou v oblasti kultúry, preventívnych opatrení na predchádzanie látkových a nelátkových závislostiach a zmysluplné trávenie voľného času.

Projekt je taktiež zameraný na budovanie osobnej integrity mládeže a spoločné trávenie voľného času a vytváranie priestoru pre rozvoj talentovaných mladých ľudí a tým lepšie uplatnenie v spoločnosti.

UMELECKO-REMESELNÉ DIELNE SK-CZ-PL

Administruje: Vyšegrádsky fond – kancelária Slovensko

Výška žiadanej dotácie: 60.000 €

Popis projektu:

Projekt je zameraný na spoznávanie a vyskúšanie si štyroch umelecko-remeselných techník a to: Fusing – prekladanie taveného skla, umelecká technika vitráže, drevorezba a zvonolejárstvo, ktoré budú prebiehať v marci a apríli 2020 v Českej republike (sklo), Poľská republika (drevorezba) a Slovenská republika (zvonolejárstvo).

V rámci tvorivých dielní v týchto troch štátoch si budú môcť bežní ľudia vyskúšať jednotlivé umelecké techniky a zároveň priebeh vytvárania umeleckých diel profesionálnymi umelcami bude zároveň vysielaný technológiou stream na internete. Výsledky všetkych dielní budú prezentované na umeleckom festivale DOTYK KRÁSY v Banskej Štiavnici. Následne budú výsledky tvorivých dielní umelcov a širokej verejnosti darované ako výzdoba interiéru do Kostola Najsvätejšej trojice v Rovinke a slávnostne posvätené.

PARKÚROVÁ ŠKOLA – WORLD CHASE TAG

Administruje: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Prešovský samosprávny kraj

Výška žiadanej dotácie: 300.000 €

Popis projektu:

Projekt je zameraný na vytvorenie technického zázemia pre nový šport na Slovensku, ktorého základom je parkúrové skákanie a časovo limitované naháňačky športovcov známe pod názvom World chase tag.

Projekt je v súčasnosti pripravovaný s Parkúrovou školou vo Francúzskom Lyone, ktorá nám poskytne potrebné know-how a zároveň aj profesionálnych trénerov, ktorí vyškolia našich trénerov pre tento nový šport.

Realizujte svoje plány

Realizujte svoje plány