Práve realizujeme tieto projekty

REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA KOSTOLA SVÄTEJ TROJICE V OBCI ROVINKA

Výška celkového rozpočtu: 1.000.000 €
Realizácia projektu: 2019-2020

Pridelené dotácie:

Rezerva predsedu vlády SR, Bratislavský samosprávny kraj, Obec Rovinka, individuálni donori

Žiadané dotácie:

Vysegrádsky fond, Program SK-HU prihraničnej spolupráce

REŠTAUROVANIE HISTORICKÉHO ORGANU L. MOOSERA V DUNAJSKEJ LUŽNEJ

Výška celkového rozpočtu: 113.000 €
Realizácia projektu: 2015-2019

Pridelené dotácie:

Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo financii SR, Národná banka Slovenska, Bratislavský sasmosprávny kraj, Obec Dunajská Lužná, individuálni donori.

KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA KAPLNKY SVÄTÉHO MARTINA V DUNAJSKEJ LUŽNEJ

Výška celkového rozpočtu: 120.000 €
Realizácia projektu: 2016-2018

Pridelené dotácie:

Rezerva predsedu vlády SR, Ministerstvo kultúry SR, Bratislavský samosprávny kraj, Obec Dunajská Lužná, individuálni donori.

ROZVOJ LOKÁLNEJ ZAMESTNANOSTI V PODTATRANSKEJ OBLASTI

Výška celkového rozpočtu: 30.000 €
Realizácia projektu: 2005-2015

Pridelené dotácie:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

ROZVOJ LOKÁLNEJ ZAMESTNANOSTI V OBLASTI GEMERA A MALOHONTU

Výška celkového rozpočtu: 30.000 €
Realizácia projektu: 2011-2015

Pridelené dotácie:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Realizujte svoje plány

Realizujte svoje plány