Cirkevné organizácie

Najzodpovednejšími partnermi v našej doterajšej činnosti

Vďaka nim sme mohli profesionálne rásť v posledných rokoch.

Najzodpovednejšími partnermi v našej doterajšej činnosti

Vďaka nim sme mohli profesionálne rásť v posledných rokoch.

  • ako pracovať s dobrovoľníkmi
  • teambuiding na kľúč
  • spracovanie projektov na obnovu kostolov, organov, oltárov a i.
  • verejné obstarávanie v rámci projektov
  • administratívne riadenie projektov
  • prevzatie agendy projektu v priebehu realizácie
  • realizácia verejného obstarávania
  • finančná podpora zamestnávania znevýhodnených občanov (ŤZP, občanov po 50-tke a mladých ľudí do 29 rokov)
  • analýza motivácie zamestnancov
  • digitalizácia archívu a registratúry organizácie

ČO PONÚKAME

Odbornosť

Naše dokumenty sú pripravené profesionálmi – dlhoročnými právnikmi.

Aktuálnosť

Sledujeme legislatívne zmeny a zabezpečujeme aktuálnosť našich dokumentov.

Skúsenosti

Pôsobíme v tejto oblasti už od r. 2005. Naše štatistiky to len potvrdzujú.

Profesionálny tím

Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

NAŠE ÚSPECHY

Úspešných projektov
Rozpracované projekty
Certifikátov
Vypitých káv

Dokážeme podporiť vašu Cirkevnú organizáciu

Kontaktujte nás priamo telefoniky, e-mailom alebo odoslaním formuláru.

Dokážeme podporiť vašu Cirkevnú organizáciu

Kontaktujte nás priamo telefoniky, e-mailom alebo odoslaním formuláru.