Neziskové organizácie

Predstavujú pre nás kľúčových partnerov

Starajú o rozvoj komunít a preto im ponúkame zvýhodnené finančné podmienky.

Predstavujú pre nás kľúčových partnerov

Starajú o rozvoj komunít a preto im ponúkame zvýhodnené finančné podmienky.

 • ako si napísať vlastný projekt
 • ako pracovať s dobrovoľníkmi
 • teambuiding na kľúč
 • firemné oslavy na kľúč
 • analýza podniku v ťažkostiach
 • správa personálnej agendy
 • správa účtovnej agendy
 • zážitkové vzdelávanie zamestnancov
 • osobný a firemný bankrot
 • sprava archívu a registratúry organizácie
 • digitalizácia archívu a registratúry organizácie
 • finančná podpora zamestnávania znevýhodnených občanov (ŤZP, občanov po 50-tke a mladých ľudí do 29 rokov)
 • analýza motivácie zamestnancov
 • digitalizácia archívu a registratúry organizácie

ČO PONÚKAME

Odbornosť

Naše dokumenty sú pripravené profesionálmi – dlhoročnými právnikmi.

Aktuálnosť

Sledujeme legislatívne zmeny a zabezpečujeme aktuálnosť našich dokumentov.

Skúsenosti

Pôsobíme v tejto oblasti už od r. 2005. Naše štatistiky to len potvrdzujú.

Profesionálny tím

Náš profesionálny tím vám spoľahlivo poradí a pomôže.

NAŠE ÚSPECHY

Úspešných projektov
Rozpracované projekty
Certifikátov
Vypitých káv

Dokážeme podporiť vašu Neziskovú organizáciu

Kontaktujte nás priamo telefoniky, e-mailom alebo odoslaním formuláru.

Dokážeme podporiť vašu Neziskovú organizáciu

Kontaktujte nás priamo telefoniky, e-mailom alebo odoslaním formuláru.